Hvordan handler man Ladder-opsjoner innenfor binære opsjoner

Ladder-opsjoner er kjent fra andre typer av opsjoner, og er gjennom det blitt adoptert av handel innenfor binære opsjoner. I opsjons-verdenen er «The Ladder» kjent som en opsjon som fastfryser gevinster på det tidspunktet hvor et underliggende aktiv når et forutbestemt prisnivå eller -trinn. Selv om aktivet faller tilbake under nivået igjen før utløpet, er gevinsten fastfrosset – posisjonen trenger bare å nå trinnet før løpetiden.

The ladder option defineres som en handelstype med forutbestemte prisnivåer som avspeiler trinn på en stige. I kraft av trinnenes sekvensielle utforming sikres en viss form for fortjeneste, også hvis ikke andre nivåer nås.

Så hva betyr dette for deg, når du bruker denne strategien i din handel med binære opsjoner? Det betyr at du får opp til fem «strike prices» for din posisjon, alle forutbestemte av tilbyderen. Hvert trinn garanterer deg en bestemt prosentmessig fortjeneste så lenge du når trinnet. For å oppnå det fulle utbyttet av din trinnvise handel, skal alle trinn passeres av aktivet innenfor posisjonens løpetid. Nedenstående diagram viser den typiske utformingen av Ladder Trading.

ladder_trading_500x348.jpg

Hvordan virker Ladder Trading


Diagrammet ovenfor er utgangspunktet for forklaringen. Markedsprisen for EUR/USD er 1.38421. Her vises muligheten for å velge OVER eller UNDER opsjon, med to priser vist OVER den nåværende markedspris samt to UNDER denne prisen. Dette er «strike»-prisene som fungerer som trinn på en stige.

Den handlende har muligheten til å velge OVER opsjon med en pris på 1.38487, hvilket gir en potensiell utbetaling på 790,64 % dersom forutsigelsen av markedet er korrekt. Motsatt kan den handlende velge UNDER opsjon med en pris på 1.38285 hvilket gir en potensiell utbetaling på 1500 %. Over diagrammet vises de mulige utløpstidene for opsjonen – i eksempelet er det vist én time.

De helt høye utbetalingene virker nesten uoppnåelige, men når markedene reagerer på store nyheter som har vidtrekkende konsekvenser for finansielle markeder, kan dette vende opp og ned på grafene på ingen tid. Men det gjelder å være klar ved tastene.

Fordelen med Ladder Trading


Ladder-verktøyet brukes av de færreste på daglig basis, og er mer et verktøy som trekkes opp av skuffen når forholdende tilsier at det passer. Potensialet for vesentlig større utbytter med The Ladder Binary Option er en av hovedgrunnene til at den brukes, da den kan være en ytterst profitabel metode om man treffer markedet på en av de dagene med store svingninger.