Praktisk Quick Guide Til Handel Med Binære Opsjoner Online

I denne quick guide gis det først en kort forklaring på begrepet binære opsjoner, som også kan kalles «Digitale Opsjoner» og «Alt-eller-ingenting opsjoner», på engelsk; «Digital Options», «All-or-nothing options» og «Fixed Return Options» (FROs). Deretter beskrives risikoen ved binære opsjoner før det avslutningsvis fremheves grunner til å velge binære opsjoner.

Hva Er Binære Opsjoner?

Binære opsjoner er i all sin enkelhet en forutsigelse av hvordan prisen på en aksje, en indeks, en valuta eller en råvare vil utvikle seg over en selvbestemt tidsperiode. Binære opsjoner er således en simpel, web-basert investeringsform, hvor resultatet sammenlignet med konvensjonell finansiell handel viser seg lynraskt.

Det er viktig å forstå at den handlende ikke på noe tidspunkt eier aktivet, men heller forsøker å forutsi hvilken vei aktivet (asset) vil bevege seg. Prisen på aktivet spiller dermed ikke noen stor rolle, da det viktigste for den handlende er hvorvidt forutsigelsen er sann eller usann.

Binære opsjoner kan betraktes som et finansielt verktøy med kun to mulige utfall. Det er et true/false bet som inngås, hvor den handlende vurderer om for eksempel en aksje vil stige eller falle i verdi innenfor en gitt tidsperiode.

Hvordan Arbeider Binære Opsjoner?


Binære opsjoner tilbyr en fast kontrakt på et finansielt aktiv. Opsjonene har en på forhånd fastsatt fortjeneste, med en kontrakt som løper over en fastsatt tidsperiode. Denne perioden kan strekke seg over alt fra minutter og timer til dager eller uker.

Call Eller Put Opsjoner


En «Call-opsjon» gir den handlende en fortjeneste når aktivet stiger i pris i forhold til nivået den ble kjøpt for ved inngåelsen av kontrakten. «Put-opsjoner» gir på motsatt vis den handlende en fortjeneste når aktivet faller til et nivå under kjøpsprisen. Hvis opsjonen skulle utløpe til nøyaktig samme pris, vil det opprinnelige investerte beløp tilbakebetales til den handlende.

Hva Er Risikoen Ved Binære Opsjoner?


Det er alltid risiko forbundet med spekulasjoner innenfor finansielle handler, og binære opsjoner er intet unntak. Risikoen ved binære opsjoner er derimot forutsigbar, siden beløpet som kan tapes kjennes på forhånd. Dette skyldes at den handlende aldri kan tape mer enn den opprinnelige investeringen, til tross for hvor markant et eventuelt kursfall måtte være.

Hvorfor Velge Binære Opsjoner?


Simpelt hen på grunn av enkelheten og tilgjengeligheten. Tror du at dollaren er på vei opp på bakgrunn av strategi, magefølelse og analyse av valutamarkedet, så velger du lynraskt «Call».

Hvor vanskelig kan det være? Tro meg, det kan være vanskelig; men det er en tilfredsstillende følelse når det lykkes. Så gjør dine hjemmelekser, og du kan lykkes med handel innen binære opsjoner.